• Waarom kiest u voor Ros Pianotechniek?

  Deskundigheid | Meer dan dertig jaar ervaring stemmen, reviseren en reguleren.
  Betrouwbaarheid | Het bedrijf bestaat al sinds 1980 en heeft in de loop der jaren een goede naam in de regio opgebouwd.
  Betaalbaar | Overheadkosten zijn er niet. U betaalt waarvoor u vraagt.
 • Meer informatie?

  Lees hier meer over Ros Pianotechniek.

Menu

Privacyverklaring

Ros Pianotechniek, gevestigd aan Windmolen10 2678DK De Lier, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.rospianotechniek.nl Windmolen10 2678DK De Lier 0174 387939 A.J.J. Ros is de Functionaris Gegevensbescherming van Ros Pianotechniek. Deze is te bereiken via info@rospianotechniek.nl en via het contactformulier op de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ros Pianotechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rospianotechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ros Pianotechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Ros Pianotechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ros Pianotechniek) tussen zit. Ros Pianotechniek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10 met wachtwoord, excelbestand met wachtwoord, binnen een netwerk voorzien van Virus scanner, firewall met wachtwoord. Deze website maakt gebruik van de programmeertaal PHP en wordt verstekt via de webserver Apache. De gegevensoverdracht is beveiligd middels een SSL-certificaat (https). Mocht er toch d.m.v. hacking, diefstal enz. uw gegevens bij derden terecht komen, dan wordt u direct op de hoogte gesteld door Ros Pianotechniek d.m.v. een elders aanwezige beveiligde backup.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ros Pianotechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > tijdens de duur van onze service aan u. Mocht u geen gebruik meer willen maken van onze diensten dan worden uw gegevens per omgaande verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ros Pianotechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ros Pianotechniek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Diensten van derde partij die op deze site geïmplementeerd zijn, zoals Google Maps en Google ReCaptcha, kunnen echter gebruikmaken van functionele cookies. Dit zijn cookies die louter gebruikt worden ten behoeve van het functioneren van de dienst en houden geen gegevens over uw browsegedrag of persoonlijke gegevens van bezoekers bij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ros Pianotechniek en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rospianotechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ros Pianotechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ros Pianotechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per mail via info@rospianotechniek.nl of schriftelijk naar ons adres Windmolen 10 2678DK De Lier.

De webstatistieken

De webstatistieken van alle bezoekers worden direct door alpha mega hosting verwijderd. Dit is op 25 mei 2018 door de A.V.G. verplichtgesteld.